Několik informací o naší škole

!!!!!!!!!AKTUÁLNĚ!!!!!!!!


Ředitelka Mateřské školy Skaštice vyhlašuje výběrové řízení na místo školnice. Nástup od 1.8.2021.

Informace podá ředitelka školy na tel. čísle:                573 340 908 nebo 734 227 755.


Naše mateřská škola se nachází v malebné vesničce Skaštice. Je situována uprostřed obce, vedle kostela. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí a pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. O její chod se stará paní ředitelka Jiřina Zapletalová spolu s paní učitelkou Kateřinou Drahotuskou a paní školnicí Jarmilou Motalovou. Díky malému kolektivu se nám daří přistupovat individuálně ke každému dítěti. K mateřské škole patří velká zahrada, která poskytuje dětem volný pohyb, ale také umožňuje poznávání znaků všech ročních období. V rámci aktivit navštěvují děti Muzeum Kroměřížska, které pořádá akce určené pro děti předškolního věku. Po dobu čtyř měsíců jezdíme každý týden s dětmi na zimní stadion do Kroměříže, kde se děti účastní kurzu bruslení. Mateřská škola v rámci bezpečnosti zakoupila hokejové přilby s mřížkami, které jsou dětem zdarma zapůjčovány. Poznávání okresního města dětem zprostředkováváme návštěvami kulturních akcí různého druhu a také návštěvami historických zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Děti jsou postupně seznamovány s prací hasičů i policie. Ke Dni matek a na Vánoce pořádáme besídky pro rodiče a seniory a závěr školního roku je každoročně spojen s vystoupením dětí na sportovním odpoledni a s táborákem na školní zahradě.

V rámci regionu spolupracujeme s Mateřskou školou Břest a se Základní školou Břest, kam přechází většina našich dětí do 1.třídy. 


GDPR:


Počítadlo návštěvnosti